DIGITALA VECKAN 2020

LYCKAD DIGITALISERING SKER NÄR OLIKA KOMPETENSOMRÅDEN MÖTS

Invigningstalare ANDERS YGEMAN, energi- och digitaliseringsminister

 

Föreläsare Petra Laewen – Women Ahead startade årets Digitala vecka med veckans första Digibrunch

IT- och telekombranschen har länge varit underrepresenterade vad gäller kvinnor, både i stort och på ledande positioner. 

Petra Laewen, CEO och grundare Women Ahead, rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom IT, teknik och telekom gav oss insikter, fakta och handfasta råd hur företagen bör tänka och agera. 

Rapport från Allbright visar att andelen kvinnor i ledande positioner i techbolag endast är 29 procent. På linjeposterna är endast 12 procent kvinnor vilket skapar ett annat problem: Det är från linjeposterna som bolagen ofta hämtar sin nästa vd.

 

DIGIdag visar digitalisering ur olika infallsvinklar

Digidagen är Digitala veckans huvudprogram. För året, under en pandemi, i ett helt nytt format där samtliga event följdes online av dryga 200 åhörare. Eventet var helt öppet för intresserade där del av dagen erbjöd ett fast program av föreläsare och andra delen fanns valmöjlighet att välja olika seminarier. 

 

Invigningstalare Digidag

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Om du som företag inte är aktiv i digitalisering finns du inte! Citat från Anders : “Follow the money”  

Regeringens mål är att skapa förutsättningar för alla ur ett infrastrukturellt perspektiv. Att det ska finnas förutsättningar för att börja och fortsätta sin digitaliseringsresa. Vi ska slåss för att behålla tätpositionen. 

Anders visade en undersökning att 400 stycken personer i ålder 100+ har de senaste 6 månaderna loggat in på 1177.se. Pandemin har digitaliserat hela Sverige – alla kunder är nu digitala. 

 

Vad är digitalisering för din verksamhet?

Anders Thoresson, teknikjournalist

 • Alla kan.
 • Digital kompetens är inte statistik.
 • Digitaliseringen är inte bara 1 och nollor utan hur du ser på dig själv som människa.
 • Råd till företagare. Ställ frågan: Vad kan jag göra för att sänka tröskeln för mina kunder?

Det räcker inte med teknik för digitalisering. Det krävs en kunskap om teknik men också förståelse för verksamheten för att kunna använda tekniken på rätt sätt. Det är användningen som är digitalisering, tekniken är bara en verktygslåda. 

Digitalisering och automatisering kommer att innebära att vi kan slippa många av våra tråkigare arbetsuppgifter, inte att vi behöver bli av med vår anställning. Vi frigör tid för att jobba med det som skapar värde för företaget och kunderna. Gör vi inte inte en digitaliseringsresa så gör min konkurrent det och de får då ett försprång på marknaden. Vi kan inte och bör inte vänta tills allt är 100% utvecklat.

Panelsamtal: Regionernas erbjudande till näringslivet

Agneta Klingenvik, Christoffer Jansson, Helene Wieslander, Region Kronoberg. Thomas Tiger, Region Kalmar Län i samtal med moderator Björn Mortensen.

”Vi har många bra och kraftfulla stöd till dig som företagare. Stöden finns för att stötta och stimulera små- och medelstora företag. Nya som etablerade. Ta stöd av oss – kontakta oss.”

Erbjudande i form av:
Kompetensutveckling
Konsulttimmen
Affärsutvecklingscheckar

Immersivt

Niclas Johansson, Immersivt.se

”Framtiden har accelererat emot oss. På sex månader har vi varit tvungna att ta tag i tekniken.”

Mycket har hänt. När VR-glasögon kom ut på marknaden kostade de 30.000 kronor. Idag får du dem för 3000 kr.

Se VR som en kommunikationsteknik och möjlighet att byta miljöer:

 • Möten/arbete
 • Konferenser/mässor
 • Festivaler/konserter
 • Virtuell skola

Det nya normala har gett oss nya förutsättningar i arbetslivet

Åse Angland Lindvall, Wide Ideas

Medarbetarna är vår viktigaste resurs!
En affärskritisk del i våra företag är: Kompetens och innovation. Vill vi vara en attraktiv arbetsplats behöver vi anpassa oss till medarbetarnas behov av engagemang, att jobba på distans samt skapa och behålla en utvecklande och innovativ kultur i den digitala arbetsplatsen.

Cyberhoten mot det digitala företaget

Martin Öberg, Visma

– Träna och gör personalen regelbundet medveten om säkerhet. Var förberedd. Du som företagare, ge din personal möjlighet att spara sina lösenord i ett säkert lösenordsprogram. Det kostar några hundralappar, men är en väldigt billig investering ifall ni blir utsatta för intrång och utpressning.
Uppdatera mjukvara och hårdvara så fort nya versioner kommer, återanvänd aldrig lösenord samt att ta backuper. 

Innovationsledarskap för framtidens företag

Aida Begovic, Zenta

Vi måste våga prova och tillåtas att misslyckas.
Med innovationsledarskap kombineras olika ledarskapsstilar för att inspirera och påverka medarbetare att skapa kreativa idéer, processer, produkter och tjänster. När du stöter på ett problem ber du om andras infallsvinklar och tankegångar för att på så sätt komma fram till en lösning tillsammans.

Inga grusade planer med GRUS!

Mirka Kans, Linnéuniversitetet

Effektivare underhållsplanering minskar miljöbelastningen.

I Sverige finns över 10 000 mil grusväg. Grusvägarna är en förutsättning för en levande landsbygd – utan dem hade det varit svårt att bedriva verksamhet och bo på landsbygden. För att vägarna ska hålla god standard och vara farbara behövs ett kontinuerligt underhåll: grusvägar måste skäras och tillföras nytt grus, vilket tär på de ändliga naturresurserna och kräver långa materialtransporter. Att minska andelen nytt grus som behövs tillföras vid underhåll ger miljömässiga vinster i direkt minskad material- och energianvändning.

Gamification – för ett ökat engagemang

Björn Ruthollm, Pixelpappa

 • Gamification
 • Skapa en känsla av äventyr
 • ”Bygg din framtid”

Läxläsning kan göras till ett riktigt äventyr.
Genom ett mobilspel och gamification förvandlades tråkig läxläsning till något stimulerande och engagerande. Genom mobilspelet kan användarna samla poäng genom att utföra uppgifter som exempelvis läxläsning och olika volontärarbete. När dessa uppgifter utförs får användaren poäng.
Med poängen kan de (tack vare sponsorer) köpa belöningar, t.ex en körlektion, skidresa, osv. 

Barn och unga trafiktränas med VR-glasögon – Växjö kommun först ut i Sverige

Birgitta Rydztröm, projektledare, Michael Wall, 360 fotograf

– Det saknas idag trafikträning som är lustfylld, ligger i tiden samtidigt som den lär ut. Barnen är med och gör sina trafikfilmer, får använda ny teknik och är aktiva i undervisningen. En slags 3-stegs-pedagogik. Vi filmar med 360-teknik och har byggt en app för VR-glasögonen som gör att vi filmar från tre synvinklar samtidigt. Man kan då uppleva hur man uppfattas av andra. Något som är helt omöjligt utan VR-tekniken.
Det är en rejäl utmaning att filma och rigga 3 kameror på olika personer eller i bilar och synka detta, säger Micke Wall som är 360-fotograf.
Kan vi så små frön till livslånga trafikkunskaper och bra beteende till dagens unga har vi lyckats med något riktigt bra. Jag tror vi kan det, säger projektledaren Birgitta Rydztröm.

Projektet som är 3-årigt drivs av Växjö kommun i samarbete med Polisen och stöttas av Arvsfonden.

Digitalisering och Cloud i praktiken

Mikael Ekström, Rune Eide, TietoEvry

Även hantaverkare och bagare behöver digitaliseras för att inte tappa konkurrenskraft. Digitala tjänster som cloud – molntjänster underlättar vardagen för många verksamheter och branscher.

Google och hållbarhetsmål 2030

Andreas Strid, Google

Genom att jobba mot de krav och hållbarhetsmål som ställs ökar vi vår medvetenhet och blir mer effektiva i hur vi använder våra råvaror.
Ett exempel är att vi via övervakning över våra grödor får en realtidsuppdatering när det behöver vattnas.
Frågor att ställa till sig själv som företagare: Vad kan jag/vi göra för att nå hållbarhetsmålen? Hur kan digitaliseringen underlätta mitt företagande?

Arbete med AI har både stora utmaningar och möjligheter

Johan Hagelbäck, Fortnox

AI – artificiell intelligens förenklar din vardag genom att automatisera saker som vi tidigare har gjort manuellt. Idag hjälper den oss att bland annat tolka kvitton och fakturor.
AI stödjer oss och ger oss tid till att ”Fokusera oss på det som vi är bra på”. Datorer är bra på att utföra vissa saker och vi människor på andra. Tillsammans finns oanade möjligheter. 

Nytt för året: Veckans andra Digibrunch, på plats i Oskarshamn

Föreläsare Mathias Lengyel och Nicklas Erlandsson – On Pointigo

Magnus Petersson på Solid Byggkonsult upplevde frustration och ineffektivitet inom byggsektorn. Det blev starten och drivkraften till att utveckla det digitala verktyget On Pointigo. Vägen bort från försenade och fördyrade projket. 

”Börja med er interna struktur. En struktur med rutiner. När dessa är satta och efterlevs kan verksamheten växa och behålla sin lönsamhet. 

LINNÉREGIONEN SVERIGES IT-HUB

Vi tackar våra samarbetspartners som gör veckan möjlig