Fler till tech-branschen

Torsdag den 17 november 2022

MORGONSOFFAN KALMAR

TID: 8.30-9.00

PLATS: Online, livesändning

PROGRAM: Vi hälsar dagen och dagens tema – Fler till tech-branschen, välkommen med besök och samtal mellan Oscar Prahl, Academic work – Bemanning och rekrytering. Per Henriksson, Södra Skogsägarna, Sara Bixo, Tekniksprånget och Jeanette Schwartz, Tieotevry och Witech IT Network. Vi samtalar kring hur vi kan attrahera och behålla fler inom branschen. Hur kan vi uppmuntra till kompetensvridning och andra former av individuell utveckling som förenas med branschens behov?

Zoom möteslänk

Meeting ID: 392 364 969 69 
Passcode: buziHH  

MODERATOR

Kalle Blohm, Incubatorn Kalmar

WORKSHOP – TILLSAMMANS SÄKRAR VI KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

TID: Framflyttad till efter nyår

FÖR VEM: Små och medelstora företag inom industri och it i Kronoberg

ARRANGÖR: Innovationsläken för IT och industri i Kronoberg

PROGRAM: Genom att tidigt engagera och profilera oss mot framtidens arbetskraft – ungdomarna – säkrar vi vårt företags kompetensförsörjning. Och förblir konkurrenskraftiga på lång sikt. I denna workshop får vi ta del av lärdomar från olika aktörer som idag arbetar aktivt med att öka barn och ungdomars intresse för teknik. Från grundskolan till gymnasiet. Vi får konkreta exempel på hur företag kan engagera sig, med större och mindre insatser, i utbildnings- och rekryteringsinsatser.

Tillsammans definierar vi sedan ett antal utmaningar utifrån våra egna erfarenheter och det vi fått presenterat. Gemensamt inspirerar vi varandra till att se möjligheter och lösningar. Så att vi genom vårt engagemang och tidiga kontakt med ungdomarna säkrar kompetensförsörjningen. För ett hållbart näringsliv i vår region!

Open Innovation Challenge

TÄVLING FÖR DIG SOM ÄR STUDENT. UTVECKLA PRODUKT ELLER TJÄNST SOM BIDRAR TILL EFFEKTIVARE ENERGIFÖRBRUKNING

TID: 13.00 pågår under 24h till den 18 november

PLATS: Kalmar Science Park, Bredbandet 1, Kalmar

PROGRAM: Välkommen att delta i en tävling i lag om att utveckla produkter eller tjänster som kan bidra till effektivare energiförbrukning.

Kalmar Kommunkoncern är en stor aktör i länet med många verksamheter och anställda. Utifrån samhällsuppdraget att erbjuda tjänster till kommuninvånarna med hög kvalitet baserat på invånarnas krav och behov samt ökade kostnader, krävs nya innovativa sätt att se över energiförbrukningen, synnerhet under rådande energikris. ​Baserat på Kalmar Kommuns energibehov just nu, är uppdraget att hitta nya innovativa sätt, produkter eller tjänster som kan effektivisera energiförbrukningen och skapa ökad samhällsnytta.​

Uppdragsgivare är Kalmar Kommun med stöd från Kalmar Energi.

ANMÄLAN: Läs mer och anmäl

DIGITALISERING INOM OVÄNTADE BRANSCHER: INSPIRATIONSDAG FÖR STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE

TID: 11.45-16.00

PLATS: Linnéuniversitetet, Växjö

PROGRAM: Vi välkomnar studie – och yrkesvalslärare på högstadiet och i gymnasieskolan till på Fakulteten för teknik på Linnéuniversitetet. Träffen äger rum under Digitala veckan därför tittar vi mer på digitalisering inom oväntade branscher.

På vilket sätt använder den moderna skogsindustrin eller det breda området byggteknik digital teknik? Vi har bjudit in representanter både från vår utbildningar inom skog och byggteknik samt näringslivspersoner inom motsvarande branscher. Det blir korta inspirationspass och gott om tid för frågor. 

ANMÄLAN: Läs mer och anmäl

 

TIPS FÖR ATT LYCKAS MED SIN MOLNSATSNING OCH RESAN MOT CLOUD NATIVE

TID: 14.00-14.45

PLATS: Online

FÖRELÄSNING: Numer använder allt fler företag och organisationer molntjänster för sina lösningar. Men det är inte alltid lätt att veta vilka tjänster man bör använda för att utnyttja möjligheterna med molnet. Under föredraget beskriver Ola Hiselius vad man bör tänka på samt visar på en del fallgropar och hur man undviker dem. Han berättar också mer om vad Cloud Native betyder och vilka steg man kan ta på vägen dit.

FÖRELÄSARE: Ola Hiselius, Lösningsarkitekt inriktning på cloud och devops, Softhouse

Google meet – möteslänk

Softhouse speakers – pdf

  AI – HUR FUNKAR DET EGENTLIGEN?

  TID: 15.00-15.45

  PLATS: Online

  FÖRELÄSNING: Det senaste året har AI-utvecklingen gått snabbare än någonsin. Men hur gör man egentligen när man kodar artificiell intelligens, och vilka slags AI kommer vi att få se framöver?

  FÖRELÄSARE: Kerstin Johnsson, Mjukvaruutvecklare inom AI och doktor i matematik, som både skapat AI som hittar prostatacancer och AI som avslöjar falska fingeravtryck, Softhouse

  Google meet – möteslänk

   TECH MEETUP MED WOODY ZUILL, GRUNDAREN AV MOBBPROGRAMMERING

   TID: 17.00-20.00

   PLATS: Fortnox, Bollgatan 3B, Växjö

   EVENT: För dig om är utvecklare, testare, UX designer, produktägare och andra roller som jobbar i (eller nära) ett utvecklingsteam. Har en ledarroll i en utvecklingsorganisation. 

   PROGRAM: Woody berättar om konceptet Mobbprogrammering och det kommer även finnas möjlighet att prova Mobbprogrammering med Woody’s vägledning. Kom och ta del av en inspirerande kväll, utforska och prova ett arbetssätt som kan ge dig:

   • Kortare ledtider
   • Färre buggar
   • Mer kunskapsöverföring
   • Kortare feedback loopar
   • En miljö av förstärkt lärande
   • Ett effektivt sätt att onboarda nya teammedlemmar

   Mob-programmering är en teknik där hela teamet arbetar med samma sak, samtidigt, på samma plats och på samma dator. Det är en teknik där hela teamet utför allt arbete som teamet gör, inklusive design, kodning, testning och samarbete med kunder, användare och andra intressenter. Detta är ett evolutionärt steg bortom parprogrammering och accelererar face-to-face kommunikation, team-anpassning, samarbete och lärande.

   ANMÄLAN: Läs mer och anmäl

   Vi bidrar till ökad kompetensförsörjning inom Tech

   Digitala veckan är delvis finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden